ILCAA Home > Staff > Joint Researchers
Font Size : [Larger] [Medium] [Smaller]

Joint Researchers

Members of ILCAA’s “Joint Research Projects” are all affiliated with ILCAA as “Joint Researchers”; 350 to 400 researchers within Japan and across the world are associated with the Institute in this manner.


Participating project name:

Ethnographic Studies of Muslim Society in South Asia

 • KOISO, Chihiro
 • KOMAKI, Sachiyo
 • MINAMIDE, Kazuyo
 • NAKATANI, Sumie
 • NAKATANI, Tetsuya
 • SHIBUYA, Toshiki
 • SUGIE, Ai
 • TACHIBANA, Kenichi
 • TAKADA, Mineo
 • TANABE, Akio
 • TANAKA, Masakazu
 • TOKITA-TANABE, Yumiko
 • YAGI, Yuko
 • DASGUPTA, Abhijit
 • SAHA PARTHA, Ranjan

Archival Study on Fiscal administration of Holy Shrines in Muslim Societies: The Case of the Safavid Shrine in Iran

 • ABE, Naofumi
 • GOTO, Yukako
 • MORIKAWA, Tomoko
 • ONO, Hiroshi
 • SUGIYAMA, Masaki
 • SUGIYAMA, Ryuichi
 • TAKAGI, Sanae
 • WATABE, Ryoko
 • YAJIMA, Yoichi

Présence Africaine: Text, Thought and Movement

 • AOKI, Kay
 • FUKUDA, Kunio
 • FUKUSHIMA, Ryo
 • HOSHINO, Moriyuki
 • KUNO, Ryoichi
 • MATSUMOTO, Hisashi
 • MURATA, Haruse
 • NAKAMURA, Takayuki
 • NAKAO, Seiji
 • OGAWA, Ryo
 • RIM, YuChol
 • SAKIYAMA, Masaki
 • SATO, Yukio
 • SEKIYA, Yuichi
 • TACHIBANA, Hidehiro

The Origin of Human Sociality: Towards New Perspective on Hominization

 • ADACHI, Kaoru
 • FUJII, Shinichi
 • FUNABIKI, Takeo
 • HANAMURA, Shunkichi
 • ITO, Noriko
 • KASUGA, Naoki
 • KITAMURA, Koji
 • NAKAGAWA, Naofumi
 • NAKAMURA, Michio
 • NISHIE, Hitonaru
 • OMURA, Keiichi
 • SOGA, Toru
 • SPRAGUE, David S.
 • SUGIYAMA, Yuko
 • TAKENOSHITA, Yuji
 • TANAKA, Masakazu
 • TERASHIMA, Hideaki
 • TSUTAYA, Takumi
 • UCHIBORI, Motomitsu
 • YAMAKOSHI, Gen

Archiving Fieldwork Materials of the Ainu Language: an Interdisciplinary Research

 • ABE, Yoshie
 • FUKAZAWA, Mika
 • KIKUCHI, Hideaki
 • KOBAYASHI, Miki
 • KOJIMA, Kyoko
 • NAKAGAWA, Hiroshi
 • OKUDA, Osami
 • SHIGA, Setsuko
 • TADAGAWA, Leo
 • TAKAHASHI, Yasushige
 • YOSHIKAWA, Yoshimi

An Inter-disciplinary Approach to the Diversity and Dynamics of Swahili Varieties

 • ABE, Maya
 • ABE, Yuko
 • FURUMOTO, Makoto
 • KADOYA, Masaaki
 • KAJI, Shigeki
 • KOMORI, Junko
 • KUTSUKAKE, Sayaka
 • MIYAZAKI, Kumiko
 • NAKAO, Shuichiro
 • TAKEMURA, Keiko
 • YONEDA, Nobuko
 • BECK, Rose Marie
 • GITHIORA, Chege
 • HOLLINGTON, Andrea
 • MULUMBWA MUTAMBWA, Georges
 • NASSENSTEIN, Nico
 • OMARI, Shani
 • RÜSCH, Maren

Synchrony and Diachrony of Mongolic Languages: Internal and External Factors

 • EBIHARA, Shiho
 • HAYATA, Suzushi
 • HAO, Rile
 • KAKUDO, Masayoshi
 • KAWASUMI, Tetsuya
 • KAZAMA, Shinjiro
 • KURIBAYASHI, Hitoshi
 • MATSUOKA, Yuta
 • OTAKE, Kasami
 • SANGYUB, Baek
 • SATO, Nobuharu
 • UETA, Naoki
 • UMETANI, Hiroyuki
 • YAMADA, Yohei
 • LEFORT, Julie P.M.
 • SANDMAN, Erika

Fundamental Study on Ottoman Documents and Archives

 • ABE, Naofumi
 • AKIBA, Jun
 • ISOGAI, Keinichi
 • IWAMOTO, Keiko
 • KIMURA, Satoru
 • MORITA, Madoka
 • OKAWARA, Tomoki
 • SAITO, Kumiko
 • SAWAI, Kazuaki
 • SHIMIZU, Yasuhisa
 • TADA, Mamoru

The New Boundary-crossing Approach on Ancient Chinese Slip and Tablet Documents (3): Rediscovering the Japanese Tradition of Oriental Studies

 • AOKI, Shunsuke
 • HAFNER (SUEYASU), Arnd Helmut
 • IIDA, Sachiko
 • ISHIHARA, Ryohei
 • KATANO, Ryutaro
 • MEGURO, Kyoko
 • MOMIYAMA, Akira
 • MURAKAMI, Yoko
 • SUMIYA, Tsuneko
 • SUZUKI, Naomi
 • TAKAMURA, Takeyuki
 • WASHIO, Yuko
 • WATANABE, Hideyuki

Multi-disciplinary Study on Islam and Cultural Diversity in Southeast Asia (The 3rd Term): Dynamics of Conflict and Co-existence

 • ARAI, Kazuhiro
 • BAHARUDDIN, Shamsul Amri
 • BURHANI, Ahmad Najib
 • FUKUSHIMA, Yasuhiro
 • IMAIZUMI, Shinya
 • KANEKO, Nao
 • KASSIM, Azizah Binti
 • KAWABATA, Takashi
 • KURODA, Keiko
 • MIICHI, Ken
 • MORI, Masami
 • OGAWA, Hisashi
 • OKAMOTO, Masaaki
 • OKUSHIMA, Mika
 • SHEIKH AHMAD, Omar Farouk
 • SUGAHARA, Yumi
 • SUZUKI, Nobutaka
 • TATSUMI, Yoriko
 • TOMIZAWA, Hisao
 • TSUBOI, Yuji

Study on an Islamic Prayer Book from the Kingdom of Jimma in Ethiopia

 • ARAYA, Takashi
 • BABA, Tamon
 • ISHIHARA, Minako
 • MATSUNAMI, Yasuo
 • WAKASA, Motomichi
 • YOSHIDA, Sayuri

Life as Dynamism in Search of a Methodological Connection between Affect, Thinking, and Art

 • GUNJI, Yukio
 • IWATANI, Ayako
 • KASUGA, Naoki
 • KONDO, Kazunori
 • KUBO, Akinori
 • KURODA, Suehisa
 • NAKAMURA, Kyoko
 • NAWA, Katsuo
 • SATO, Tomohisa
 • SHIOTANI, Ken
 • TAKAGI, Kotaro
 • UTSUMI, Takeshi
 • YANAI, Tadashi

Anthropological Study of “Waza”: Technology, Body, Risk/Hazard (Anthropological Study of Things (3))

 • HIGAKI, Tatsuya
 • KANEKO, Morie
 • KIMURA, Shuhei
 • KUBO, Akinori
 • KURODA, Suehisa
 • MORISHITA, Sho
 • NIWA, Tomoko
 • OKUNO, Katsumi
 • OMURA, Keiichi
 • SODA, Ryoji
 • TANAKA, Masakazu
 • UCHIBORI, Motomitsu
 • UDA, Shuhei

Exploration into Dynamicity of Grammar (1): Multiplicity and Distributedness in Grammar

 • AOI, Hayato
 • HAMADA, Takashi
 • HORIUCHI, Fumino
 • KATO, Atsuhiko
 • KATO, Shigehiro
 • NAKAYAMA, Kumiko
 • ONO, Tsuyoshi
 • OTANI, Naoki
 • SHIMOJI, Michinori
 • SUZUKI, Ryoko
 • TAKAHASHI, Yasunori
 • TAKANASHI, Hiroko
 • WU, Wei
 • YAMASHITA, Rika
 • YANAGIMURA, Yu
 • YOSHIOKA, Noboru

Aspects of Agglutination in Turkic Languages: An Integrated Approach of Phonology, Morphosyntax and Semantics

 • AOYAMA, Kazuki
 • EBATA, Fuyuki
 • HAYASI, Tooru
 • HIDAKA, Shinsuke
 • HISHIYAMA, Yuto
 • JAKSHYLYK, AKMATALIEVA
 • KURIBAYASHI, Yu
 • NITTA, Shiho
 • OHSAKI, Noriko
 • OKU, Masahiro
 • OZBEK, Aydin
 • SATO, Kumiko
 • SHAMSHIEVA Nazgul
 • SUGANUMA, Kentaro
 • SYURYUN, Arzhaana
 • TEKMEN, Ayse Nur
 • YOSHIMURA, Taiki

A Research on Varieties of Malayic Languages

 • ADELAAR, Karl Alexander
 • FURIHATA, Masashi
 • INAGAKI, Kazuya
 • Sri Budi Lestari
 • MIYAKE, Yoshimi
 • NAGAYA, Naonori
 • NOMOTO, Hiroki
 • RIESBERG, Sonja
 • SORIENTE, Antonia
 • UTSUMI, Atsuko
 • Yanti

Study of Tibetan Pastoral Culture in Qinghai and its Change: Based on the Method of Documentary Linguistics

 • Adelaar, Nantaijia
 • BESSHO, Yusuke
 • EBIHARA, Shiho
 • Gesang, Ju
 • HIRATA, Masahiro
 • IWATA, Keisuke
 • YAMAGUCHI, Takayoshi
 • Zhabu

Construction of Method of Studies on Asian Scripts 1

 • KUROSAWA, Naomichi
 • MACHIDA, Kazuhiko
 • MORI, Wakaha
 • NAGAI, Masakatsu
 • OCHIAI, Atsushi
 • OKADA, Kazuhiro
 • OKANO, Kenji
 • OTAKE, Masami
 • SASAHARA, Hiroyuki
 • SHIMIZU, Masaaki
 • YOSHIKAWA, Masayuki

Studies on Religious and Politico-Social Minority Groups in Middle Eastern Societies

 • DAKESSIAN, Antranik
 • HOURANI, Guita
 • KONDO, Yohei
 • MOUAWAD, Ray
 • SLIM, Souad
 • TAKAHASHI, Hidemi
 • TSUJI, Asuka
 • WAKAMATSU, Hiroki
 • YOSHIMURA, Takayuki

Culture and Society in Early Modern South Asia: Cross-Linguistic Comparative Studies of Literary and Religious Texts

 • HASHIMOTO, Taigen
 • IDA, Katsuyuki
 • ISHIDA, Yuri
 • KOISO, Chihiro
 • MASHITA, Hiroyuki
 • MITA, Masahiko
 • MIZUNO, Yoshifumi
 • NAGASAKI, Hiroko
 • NINOMIYA, Ayako
 • OGAWA, Michihiro
 • OGURA, Satoshi
 • OKITA, Kiyokazu
 • SAKAKI, Kazuyo
 • WADA, Ikuko

Economic Activities and Behaviors Based on Islam (The Second Term)

 • AKAHORI, Masayuki
 • FUJIWARA, Tatsuya
 • FUKUSHIMA, Yasuhiro
 • IMAHORI, Emi
 • KAMIYAMA, Hajime
 • KAWABATA, Takashi
 • KOMAKI, Sachiyo
 • MASUTANI, Satoshi
 • OKAWA, Mayuko
 • SAI, Yukari
 • SATAKE, Hiroyasu
 • SHIOYA, Momo
 • YASUDA, Shin

Transformation of Religion as Reflected in Javanese Texts (2): Rethinking the Process of Islamization

 • AOYAMA, Toru
 • FATHURAHMAN, Oman
 • FUKAMI, Sumio
 • MIYAZAKI, Koji
 • van der MOLEN, Willem
 • SUGAHARA, Yumi
 • TONAGA, Yasushi
 • YAMANE, So
 • YAMASAKI, Miho

Rethinking the History of Agriculture and Rural Societies in Africa: From the Viewpoint of Indigenous Agricultural Revolution

 • ANKEI, Takako
 • FUJIMOTO, Takeshi
 • FUJIOKA, Yuichiro
 • IKEGAMI, Koichi
 • ISHIYAMA, Shun
 • KOMATSU, Kaori
 • MATSUDA, Masahiko
 • MURAO, Rumiko
 • OYAMA, Shuichi
 • SAKANASHI, Kenta
 • SATO, Chizuko
 • SATO, Yasuaki
 • SUEHARA, Tatsuro
 • SUGIMURA, Kazuhiko
 • SUGIYAMA, Yuko
 • TANAKA, Toshikazu
 • TSURUTA, Tadasu

Child Migration in East/Southeast Asia: The Culture and Identity of Children Raised in a Transnational Household

 • CHEN, Tien-shi
 • HSIA, Hsiao-Chuan
 • ISHII, Kayoko
 • IWAI, Misaki
 • KUDO, Masako
 • OGISU, Takayo
 • SAKAI, Chie
 • YOKOTA, Sachiko

Typological Study of Microvariation in Bantu (Phase 1)

 • ABE, Maya
 • ABE, Yuko
 • BOSTOEN, Koen
 • FURUMOTO, Makoto
 • KADOYA, Masaaki
 • KAJI, Shigeki
 • KAMIYA, Tosirou
 • KOMORI, Junko
 • KULA, Nancy C.
 • LEE, Seunghun
 • MAKINO, Yuka
 • MARTEN, Lutz
 • MORIMOTO, Yukiko
 • SHIOTA, Katsuhiko
 • WAKASA, Motomichi
 • YONEDA, Nobuko

Ethnolinguistic Lexical Documentation of the Southwestern Kalahari Khoe Languages

 • MARUYAMA, Junko
 • NAKAGAWA, Hirosi
 • NAUMANN, Christfried
 • ONO, Hitomi
 • SUGAWARA, Kazuyoshi
 • TAKADA, Akira
 • TANAKA, Jiro

A Comprehensive Study of Tone/Accent Languages of Africa

 • ABE, Maya
 • ABE, Yuko
 • FURUMOTO, Makoto
 • KADOYA, Masaaki
 • KAJI, Shigeki
 • KAMIYA, Tosirou
 • KAWACHI, Kazuhiro
 • KOGA, Kyoko
 • KOMORI, Junko
 • LEE, Seunghun
 • MAKINO, Yuka
 • NAKAO, Shuichiro
 • SHIOTA, Katsuhiko
 • TAKAMURA, Miyako
 • WAKASA, Motomichi
 • YONEDA, Nobuko


Copyright © 2010 Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. All Rights Reserved.