ILCAA Home > Staff > Joint Researchers
Font Size : [Larger] [Medium] [Smaller]

Joint Researchers

Members of ILCAA’s “Joint Research Projects (General Type)” are all affiliated with ILCAA as “Joint Researchers”; 350 to 400 researchers within Japan and across the world are associated with the Institute in this manner.


Participating project name:

Archiving Fieldwork Materials of the Ainu Language: an Interdiciplinary Research (2) (jrp000266)

 • OKUDA, Osami
 • FUKAZAWA, Mika
 • KAKEHAT, Kazuya
 • KIKUCHI, Hideaki
 • KOBAYASHI, Miki
 • KOJIMA, Kyoko
 • NAKAGAWA, Hiroshi
 • SAKAGUCHI, Ryo
 • TADAGAWA, Leo
 • TAKAHASHI, Yasushige
 • YAMADA, Shintaro
 • YOSHIKAWA, Yoshimi

A sociolinguistic study of heritage languages and ethnic identities of migrants (jrp000267)

 • ARAI, Yasuhiro
 • HAYASI, Tooru
 • HIBIYA, Junko
 • HIRATAKA, Fumiya
 • LEE, Jae Ho
 • Maher, John C.
 • MATSUMOTO, Kazuko
 • OGOSHI, Naoki
 • OKUMURA, Akiko
 • Quintero García, Daniel
 • SAKURAMA, Mizuki
 • TANIGUCHI, Joy
 • YAMASHITA, Rika
 • YOSHIDA, Sachi

A new perspective on descriptive linguistics in Africa based on the translingual ecology (jrp000268)

 • ABE, Maya
 • ABE, Yuko
 • FURUMOTO, Makoto
 • KAJI, Shigeki
 • KAMIYA, Toshiro
 • KAWACHI, Kazuhiro
 • KOGA, Kyoko
 • KOMORI, Junko
 • KUTSUKAKE, Sayaka
 • MAKINO, Yuka
 • MIYAZAKI, Kumiko
 • NAKAO, Shuichiro
 • Nassenstein, Nico
 • SHIOTA, Katsuhiko
 • Storch, Anne
 • WAKASA, Motomichi
 • YONEDA, Nobuko

Phonetic typology from cross-linguistic perspectives (jrp000269)

 • LEE, Seunghun J.
 • ABE, Yuko
 • AOI, Hayato
 • Brunelle, Marc
 • Coetzee, Andries W.
 • KAWAHARA, Shigeto
 • NAKAO, Shuichiro
 • NAKAGAWA, Hiroshi
 • Patin, Cédric
 • Perkins, Jeremy
 • Sarmah, Priyankoo
 • UCHIHARA, Hiroto
 • UETA, Naoki
 • Villegas, Julián
 • YAMAMOTO, Kyosuke

Reconsideration of the tonal typology of Japonic languages (jrp000270)

 • KUROKI, Kunihiko
 • MATSUKURA, Kohei
 • MIKI, Yosuke
 • NAKAZAWA, Kohei
 • SHIRATA, Rihito

Exploration into the Mechanism of Language Change and Variation through the Dialogue between Theoretical Linguistics, Linguistic Typology, and Quantitative Linguistics (jrp000271)

 • OGAWA, Yoshiki
 • AOKI, Hirofumi
 • AOYAGI, Hiroshi
 • ISHIZAKI, Yasuaki
 • KISHIMOTO, Hideki
 • MAEDA, Masako
 • MIYAGAWA, So
 • NAMBU, Satoshi
 • NAWATA, Hiroyuki
 • SANO, Shinichiro
 • SATO, Yosuke
 • SHIMOJI, Michinori
 • SUGISAKI, Koji
 • TAKAHASHI, Yasunori
 • TANAKA, Tomoyuki
 • TOKIZAKI, Hisaki
 • YANAGI, Tomohiro
 • YONEDA, Nobuko

Morphology and syntax of Narrative (jrp000276)

 • BARTH, Danielle
 • ENDO, Tomoko
 • EVANS, Nicholas
 • INAGAKI, Kazuya
 • KIMOTO, Yukinori
 • KUMAKIRI, Taku
 • NAKAGAWA, Natsuko
 • NARITA, Takashi
 • NOMOTO, Hiroki
 • ONO, Hitomi
 • SCHNELL, Stefan

Construction of Method of Studies on Asian Scripts (3): Construction of the glossary of terms in the studies of script (jrp000283)

 • ARAKAWA, Shintaro
 • SAWADA, Hideo
 • IWASA, Kazue
 • KUROSAWA, NAOMICHI
 • OTAKE, Masami
 • OKADA, Kazuhiro
 • OKANO, Kenji
 • OCHIAI, Atsushi
 • MACHIDA, Kazuhiko
 • MORI, Wakaha
 • NAGAI, Masakatsu
 • SASAHARA, Hiroyuki
 • SHIMIZU, Masaaki
 • YOSHIKAWA, Masayuki

Research based on Dr. Shigeru Tsuchida’s data on Formosan languages (jrp000284)

 • TSUKIDA, Naomi
 • SHIOHARA, Asako
 • KURABE, Keita
 • FUKAYA, Yasuka
 • IMANISHI, Kazuhiro
 • HAIPING HUANG
 • KATO, Kanji
 • KATO, Shigehiro
 • MORIGUCHI, Tsunekazu
 • NAKAGAWA, Hiroshi
 • NOBAYASHI, Atsushi
 • OCHIAI, Izumi
 • SHIMIZU, Jun

“Failure” in Field Linguistics (jrp000285)

 • YAMAKOSHI, Yasuhiro
 • WATANABE, Honoré
 • SAWADA, Hideo
 • SHIOHARA, Asako
 • NAKAYAMA, Toshihide
 • AOI, Hayato
 • EBINA, Daisuke
 • INAGAKI, Kazuya
 • KATO, Atsuhiko
 • KIMOTO, Yukinori
 • KUREBITO, Megumi
 • KUROKI, Kunihiko
 • SHIMOJI, Michinori
 • TIDA, Syuntaro
 • URABE, Yuko
 • YONEDA, Nobuko

Global Youth Dynamics and ‘reality’ negotiation in Eastern Africa (jrp000272)

 • DAIMON, Midori
 • GEORGINA, Seera
 • HAGIWARA, Takuya
 • HANABUCHI, Keiya
 • HASHIMOTO, Eri
 • KARUSIGARIRA, Ian
 • KINYUA, Laban Kithinji
 • KONDO, Yukiko
 • MURAHASHI, Isao
 • OTANI, Takuma
 • SHIRAISHI, Soichiro

Reconsideration on Death: Anthropological Explorations on the Actuality of life (jrp000273)

 • ISONO, Maho
 • KAGAYA, Mari
 • KIM, Satbyul
 • KURODA, Suehisa
 • IWA, TomokoN
 • TANAKA, Daisuke
 • TOSA, Keiko

An Interdisciplinary Study on Performing Arts in the Time of COVID-19 (jrp000274)

 • ABE, Takeshi
 • KAMINO, Chie
 • MAEHARA, Emi
 • MASHINO, Ako
 • MUTO, Daisuke
 • NAGAMINE, Ryoko
 • OOTA, Misako
 • OSHIO, Satomi
 • SUZUKI, Masataka
 • TAKEMURA, Yoshiaki

Anthropology of Embodiment: Anthropological Study of Things (4) (jrp000277)

 • COKER, Caitlin Christine
 • GOTO, Yoshihiko
 • IWASE, Yuko
 • KANEKO, Morie
 • KOTANI, Yayoi
 • MATSUSHIMA, Takeshi
 • NAKAMURA, Kosaku
 • NISHIE, Hitonaru
 • NIWA, Tomoko
 • OISHI, Takanori
 • OKUNO, Katsumi
 • SATO, Tomohisa
 • SHIOYA, Momo
 • SOMEYA, Masayoshi
 • TANAKA, Masakazu
 • TANAKA, Miwako
 • YANAI, Tadashi
 • YAMAMOTO, Yoshimi

Comparative Ethnographical Study on the Dynamism of Debt (2): Plurality, Conflict and Creativity around Human Economics (jrp000278)

 • SAKUMA, Yutaka
 • FUKADA, Juntaro
 • HAYASHI, Manami
 • IKOMA, Miki
 • KAWANO, Masaharu
 • MARUYAMA, Junko
 • MATSUMURA, Keiichiro
 • MINOO, Arihiro
 • NAKAGAWA, Osamu
 • NAKAYAMA, Chikako
 • KODA, Eri
 • OGAWA, Sayaka
 • OTAKE, Aoi
 • SAGAWA, Toru
 • SAKAI, Takashi
 • SAKO, Keiichiro
 • SEKINO, Ayako
 • TERAUCHI, Daisuke
 • YAMADA, Miki
 • YAMAMOTO, Matori

Social Transformation and Multipolarization of Muslim Societies in South Asia: Toward an Integrated Understanding of Structural Change and Islamism in Bangladesh (jrp000279)

 • FUJITA, Koichi
 • IKEDA, Keiko
 • ISHIZAKA, Takami
 • KUDO, Akiko
 • KUSAKABE, Naonori
 • MURAYAMA, Mayumi
 • NAKATANI, Tetsuya
 • OHASHI, Masaaki
 • SUGIE, Ai
 • SUZUKI, Ami
 • SUDA, Toshihiko
 • TAKADA, Mineo
 • Humayun Kabir
 • Obaydullah Al Marjuk
 • Ranjan SAHA PARTHA

An Anthropological Study on Spatial Governance and Ethnic Relations: Focusing on Southeast Asia (jrp000286)

 • KAWAI, Aya
 • TOKORO, Ikuya
 • FUTAESAKU, Kazuyo
 • IMAMURA, Masao
 • KATO, Yumi
 • KIMURA, Ayane
 • KUBO, Tadayuki
 • NAKAI, Shinsuke
 • NAKANO, Makibi
 • NIMONJIYA, Shu
 • OSAWA, Takamasa
 • SAKUMA, Kyoko
 • SANO, Yosuke
 • SHIMOJO, Hisashi
 • SUZUKI, Yuki
 • TERAUCHI, Daisuke

The Origin of "Sharing": Aspects of Coexistence in Humans and Nonhuman Primates (jrp000287)

 • KAWAI, Kaori
 • KAWAZOE, Tatsuro
 • BABA, Jun
 • IKOMA, Miki
 • IWATA, Yuji
 • KITAMURA, Koji
 • NATSUHARA, Kazumi
 • NISHIKAWA, Mari
 • SHIMADA, Masaki
 • TAJIMA, Tomoyuki
 • YAMAUCHI, Taro
 • YAMAGIWA, Juichi
 • ZAMMA, Koichiro

Multi-disciplinary Study on the Interactions between Islamism and Socio-cultural Factors in Southeast Asia: From Micro and Macro Perspectives (jrp000288)

 • TOMIZAWA, Hisao
 • TOKORO, Ikuya
 • IIZUKA, Masato
 • NISHII, Ryoko
 • KUROKI, Hidemitsu
 • YOSHIDA, Yukako
 • KAWAI, Aya
 • KOHNO, Takeshi
 • SHIOYA, Momo
 • IMAIZUMI, Shinya
 • YAMAGUCHI, Motoki
 • OGAWA, Hisashi
 • MORI, Masami
 • SUZUKI, Nobutaka
 • KUSHIMOTO, Hiroko
 • OKAMOTO, Masaaki
 • MASHINO, Ako
 • NISHIKIDA, Aiko
 • Ahmad Najib Burhani T
 • Ranny Rastati
 • Jacqueline Pugh-Kitingan
 • Omar Farouk Sheikh Ahmad
 • Julkipli Wadi

Archival study on fiscal administration of holy shrines in Muslim societies: A case of the Safavid shrine in Iran (2) (jrp000275)

 • WATABE, Ryoko
 • NINOMIYA, Ayako
 • ONO, Hiroshi
 • SUGIYAMA, Masaki
 • SUGIYAMA, Ryuichi
 • TAKAGI, Sanae
 • YAJIMA, Yoichi
 • YAMAGUCHI, Akihiko

Early Islamization Reflected in Javanese and Other Texts from Southeast Asia (jrp000280)

 • SUGAHARA, Yumi
 • AOYAMA, Toru
 • CHAMBERT-LOIR, Henri
 • FUKAMI, Sumio
 • KURODA, Keiko
 • MIYAZAKI, Koji
 • NINOMIYA, Ayako
 • SHINE, Toshihiko
 • SHIOZAKI(KUSHIMOTO), Hiroko
 • TONAGA, Yasushi
 • van der MOLEN, Willem
 • YAMANE, So
 • YAMASAKI, Miho
 • YOSHIMOTO, Yasuko

The Mediterranean as a Connecting Sea (jrp000281)

 • ABU-HUSAYN, Abdulrahim
 • BENHADDA, Abdulrahim
 • ARNOLD, Felix
 • FUKAMI, Naoko
 • OSHIO, Takashi
 • CHRIST, Georg

The Evolving Conflict in Palestine/Israel: Final Status and Emerging Challenges (jrp000282)

 • SUZUKI, Hiroyuki
 • IMANO, Taizo
 • USUKI, Akira
 • EZAKI, Chie
 • KINJO, Miyuki
 • KODAMA, Emi
 • SUGASE, Akiko
 • TAKAHASHI, Saul J
 • TATEYAMA, Ryoji
 • TANAMI, Aoe
 • TSURUMI, Taro
 • NAMBU, Makiko
 • NISHIKIDA, Aiko
 • HAMANAKA, Shingo
 • HOSODA, Kazue
 • YAKUSHIGE, Yoshihiro
 • YAMAMOTO, Kensuke

Research on African Food Cultures: Approaching Their Changing Realities (jrp000289)

 • FUJIMOTO, Takeshi
 • ISHIKAWA, Hiroki
 • IKEBE, Tomoki
 • KAMIMURA, Chiharu
 • SAGAWA, Toru
 • SATO, Yasuaki
 • SHIOYA, Akiyo
 • SHIKATA-YASUOKA, Kagari
 • SHIMIZU, Takao
 • SUZUKI, Hideaki
 • SHIMOYAMA, Hana
 • SUNANO, Yui
 • TOBITA, Yachiyo
 • HARA, Masaya
 • HARAKO, Sota
 • Yujie PENG
 • FUJIOKA, Yuichiro
 • FURUSAWA, Reita
 • MIZOBE, Yasu’o
 • MURAHASHI, ISAO
 • YATSUKA, Haruna

Cultural Heritage Archiving of Historic Cairo and its Practical Use for Research and Education (jrp000290)

 • KUMAKURA, Wakako
 • GOTO, Emi
 • KAMEYA, Manabu
 • KAWAMOTO, Satoshi
 • SATO, Susumu
 • NAKAMURA, Satoru
 • FUKAMI, Naoko
 • YOSHIMURA, Takenori

The new boundary-crossing approach on Ancient Chinese Slip and Tablet Documents (5): Utilizing digital humanities for a comprehensive diplomatics of unearthed wooden documents (jrp000291)

 • Arnd Helmut HAFNER
 • TAKAMATSU, Yoichi
 • AOKI, Shunsuke
 • IIDA, Sachiko
 • KATANO, Ryutaro
 • SUZUKI, Naomi
 • SUMIYA, Tsuneko
 • MATSUSHIMA, Tatsuma
 • MEGURO, Kyoko
 • MOMIYAMA, Akira
 • WASHIO, Yuko
 • WATANABE, Hideyuki


Copyright © 2010 Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. All Rights Reserved.