ILCAA Home > Staff > Joint Researchers
Font Size : [Larger] [Medium] [Smaller]

Joint Researchers

Members of ILCAA’s “Joint Research Projects” are all affiliated with ILCAA as “Joint Researchers”; 350 to 400 researchers within Japan and across the world are associated with the Institute in this manner.


Participating project name:

Fundamental Study on Ottoman Documents and Archives

 • ABE, Naofumi
 • AKIBA, Jun
 • ISOGAI, Keinichi
 • IWAMOTO, Keiko
 • KIMURA, Satoru
 • KUMAKURA, Wakako
 • MORITA, Madoka
 • OKAWARA, Tomoki
 • SAITO, Kumiko
 • SAWAI, Kazuaki
 • SHIMIZU, Yasuhisa
 • TADA, Mamoru

The New Boundary-crossing Approach on Ancient Chinese Slip and Tablet Documents (3): Rediscovering the Japanese Tradition of Oriental Studies

 • AOKI, Shunsuke
 • IIDA, Sachiko
 • ISHIHARA, Ryohei
 • KATANO, Ryutaro
 • MEGURO, Kyoko
 • MOMIYAMA, Akira
 • MURAKAMI, Yoko
 • SUMIYA, Tsuneko
 • SUZUKI, Naomi
 • TAKAMURA, Takeyuki
 • WASHIO, Yuko
 • WATANABE, Hideyuki

Multi-disciplinary Study on Islam and Cultural Diversity in Southeast Asia(The 3rd Term)-Dynamics of Conflict and Co-existence

 • ARAI, Kazuhiro
 • BAHARUDDIN, Shamsul Amri
 • BURHANI, Ahmad Najib
 • FUKUSHIMA, Yasuhiro
 • IMAIZUMI, Shinya
 • KANEKO, Nao
 • KASSIM, Azizah Binti
 • KAWABATA, Takashi
 • KURODA, Keiko
 • MIICHI, Ken
 • MORI, Masami
 • OGAWA, Hisashi
 • OKAMOTO, Masaaki
 • OKUSHIMA, Mika
 • SHEIKH AHMAD, Omar Farouk
 • SUGAHARA, Yumi
 • SUZUKI, Nobutaka
 • TATSUMI, Yoriko
 • TOMIZAWA, Hisao
 • TSUBOI, Yuji

Study on an Islamic Prayer Book from the Kingdom of Jimma in Ethiopia

 • ARAYA, Takashi
 • BABA, Tamon
 • ISHIHARA, Minako
 • WAKASA, Motomichi
 • YOSHIDA, Sayuri

Life as Dynamism in Search of a Methodological Connection between Affect, Thinking, and Art

 • GUNJI, Yukio
 • IWATANI, Ayako
 • KASUGA, Naoki
 • KONDO, Kazunori
 • KUBO, Akinori
 • KURODA, Suehisa
 • NAKAMURA, Kyoko
 • NAWA, Katsuo
 • SATO, Tomohisa
 • SHIOTANI, Ken
 • TAKAGI, Kotaro
 • YANAI, Tadashi

Anthropological Study of “Waza”-Technology, Body, Risk/Hazard (Anthropological Study of Things (3))

 • HIGAKI, Tatsuya
 • KANEKO, Morie
 • KIMURA, Shuhei
 • KUBO, Akinori
 • KURODA, Suehisa
 • MORISHITA, Sho
 • NIWA, Tomoko
 • OKUNO, Katsumi
 • OMURA, Keiichi
 • SODA, Ryoji
 • TANAKA, Masakazu
 • UCHIBORI, Motomitsu
 • UDA, Shuhei

Exploration into Dynamicity of Grammar (1): Multiplicity and Distributedness in Grammar

 • AOI, Hayato
 • HAMADA, Takashi
 • HORIUCHI, Fumino
 • KATO, Atsuhiko
 • KATO, Shigehiro
 • NAKAYAMA, Kumiko
 • ONO, Tsuyoshi
 • OTANI, Naoki
 • SHIMOJI, Michinori
 • SUZUKI, Ryoko
 • TAKAHASHI, Yasunori
 • TAKANASHI, Hiroko
 • WU, Wei
 • YAMASHITA, Rika
 • YANAGIMURA, Yu
 • YOSHIOKA, Noboru

Aspects of Agglutination in Turkic Languages: An Integrated Approach of Phonology, Morphosyntax and Semantics

 • AOYAMA, Kazuki
 • EBATA, Fuyuki
 • HAYASI, Tooru
 • HIDAKA, Shinsuke
 • HISHIYAMA, Yuto
 • JAKSHYLYK, AKMATALIEVA
 • KURIBAYASHI, Yu
 • NITTA, Shiho
 • OHSAKI, Noriko
 • OKU, Masahiro
 • OZBEK, Aydin
 • SATO, Kumiko
 • SHAMSHIEVA Nazgul
 • SUGANUMA, Kentaro
 • SYURYUN, Arzhaana
 • TEKMEN, Ayse Nur
 • YOSHIMURA, Taiki

A Research on Varieties of Malayic Languages

 • ADELAAR, Karl Alexander
 • FURIHATA, Masashi
 • INAGAKI, Kazuya
 • LESTARI, SRI BUDI
 • MIYAKE, Yoshimi
 • NAGAYA, Naonori
 • NOMOTO, Hiroki
 • RIESBERG, Sonja
 • SORIENTE, Antonia
 • UTSUMI, Atsuko
 • Yanti

Study of Tibetan Pastoral Culture in Qinghai and its Change: Based on the Method of Documentary Linguistics

 • Adelaar, Nantaijia
 • BESSHO, Yusuke
 • EBIHARA, Shiho
 • Gesang, Ju
 • HIRATA, Masahiro
 • IWATA, Keisuke
 • TSUMAGARI, Shinichi
 • Zhabu

Construction of Method of Studies on Asian Scripts 1

 • KUROSAWA, Naomichi
 • MACHIDA, Kazuhiko
 • MORI, Wakaha
 • NAGAI, Masakatsu
 • OCHIAI, Atsushi
 • OKADA, Kazuhiro
 • OKANO, Kenji
 • OTAKE, Masami
 • SASAHARA, Hiroyuki
 • SHIMIZU, Masaaki
 • YOSHIKAWA, Masayuki

Studies on Religious and Politico-Social Minority Groups in Middle Eastern Societies

 • DAKESSIAN, Antranik
 • HOURANI, Guita
 • KONDO, Yohei
 • MOUAWAD, Ray
 • SLIM, Souad
 • TAKAHASHI, Hidemi
 • TSUJI, Asuka
 • WAKAMATSU, Hiroki
 • YOSHIMURA, Takayuki

Culture and Society in Early Modern South Asia: Cross-Linguistic Comparative Studies of Literary and Religious Texts

 • HASHIMOTO, Taigen
 • IDA, Katsuyuki
 • ISHIDA, Yuri
 • KOISO, Chihiro
 • MASHITA, Hiroyuki
 • MITA, Masahiko
 • MIZUNO, Yoshifumi
 • NAGASAKI, Hiroko
 • NINOMIYA, Ayako
 • OGAWA, Michihiro
 • OGURA, Satoshi
 • OKITA, Kiyokazu
 • SAKAKI, Kazuyo
 • WADA, Ikuko

Economic Activities and Behaviors Based on Islam (The Second Term)

 • AKAHORI, Masayuki
 • FUJIWARA, Tatsuya
 • FUKUSHIMA, Yasuhiro
 • IMAHORI, Emi
 • KAMIYAMA, Hajime
 • KAWABATA, Takashi
 • KOMAKI, Sachiyo
 • MASUTANI, Satoshi
 • OKAWA, Mayuko
 • SAI, Yukari
 • SATAKE, Hiroyasu
 • SHIOYA, Momo
 • YASUDA, Shin

Transformation of Religion as Reflected in Javanese Texts (2): Rethinking the Process of Islamization

 • AOYAMA, Toru
 • FATHURAHMAN, Oman
 • FUKAMI, Sumio
 • MIYAZAKI, Koji
 • van der MOLEN, Willem
 • SUGAHARA, Yumi
 • TONAGA, Yasushi
 • YAMANE, So
 • YAMASAKI, Miho

Rethinking the History of Agriculture and Rural Societies in Africa: From the Viewpoint of Indigenous Agricultural Revolution

 • ANKEI, Takako
 • FUJIMOTO, Takeshi
 • FUJIOKA, Yuichiro
 • IKEGAMI, Koichi
 • ISHIYAMA, Shun
 • KOMATSU, Kaori
 • MATSUDA, Masahiko
 • MURAO, Rumiko
 • OYAMA, Shuichi
 • SAKANASHI, Kenta
 • SATO, Chizuko
 • SATO, Yasuaki
 • SUEHARA, Tatsuro
 • SUGIMURA, Kazuhiko
 • SUGIYAMA, Yuko
 • TANAKA, Toshikazu
 • TSURUTA, Tadasu

Child Migration in East/Southeast Asia: The Culture and Identity of Children Raised in a Transnational Household

 • CHEN, Tien-shi
 • HSIA, Hsiao-Chuan
 • ISHII, Kayoko
 • IWAI, Misaki
 • KUDO, Masako
 • OGISU, Takayo
 • SAKAI, Chie
 • YOKOTA, Sachiko

Typological Study of Microvariation in Bantu (Phase 1)

 • ABE, Maya
 • ABE, Yuko
 • BOSTOEN, Koen
 • FURUMOTO, Makoto
 • KADOYA, Masaaki
 • KAJI, Shigeki
 • KAMIYA, Tosirou
 • KOMORI, Junko
 • KULA, Nancy C.
 • LEE, Seunghun
 • MAKINO, Yuka
 • MARTEN, Lutz
 • MORIMOTO, Yukiko
 • SHIOTA, Katsuhiko
 • WAKASA, Motomichi
 • YONEDA, Nobuko

Ethnolinguistic Lexical Documentation of the Southwestern Kalahari Khoe Languages

 • MARUYAMA, Junko
 • NAKAGAWA, Hirosi
 • NAUMANN, Christfried
 • ONO, Hitomi
 • SUGAWARA, Kazuyoshi
 • TAKADA, Akira
 • TANAKA, Jiro

A Comprehensive Study of Tone/Accent Languages of Africa

 • ABE, Maya
 • ABE, Yuko
 • FURUMOTO, Makoto
 • KADOYA, Masaaki
 • KAJI, Shigeki
 • KAMIYA, Tosirou
 • KAWACHI, Kazuhiro
 • KOGA, Kyoko
 • KOMORI, Junko
 • MAKINO, Yuka
 • NAKAO, Shuichiro
 • SHIOTA, Katsuhiko
 • TAKAMURA, Miyako
 • WAKASA, Motomichi
 • YONEDA, Nobuko

Studies on Reference Grammars

 • ABE, Yuko
 • EBINA, Daisuke
 • HAYASHI, Norihiko
 • KATO, Shigehiro
 • KAWASUMI, Tetsuya
 • KUROKI, Kunihiko
 • MAKINO, Yuka
 • MATSUMOTO, Ryo
 • NAGAYA, Naonori
 • NAKAO, Shuichiro
 • NIINAGA, Yuto
 • SHIMOJI, Michinori
 • TIDA, Syuntaro
 • YONEDA, Nobuko

New perspectives of Text Studies in Yunnan, China

 • HORIE, Mio
 • IIJIMA, Akiko
 • INAMURA, Tsutomu
 • ITO, Satoru
 • KAWANO, Akimasa
 • KUROSAWA, Naomichi
 • NAGATANI, Chiyoko
 • NARA, Masashi
 • NISHIKAWA, Kazutaka
 • NOMOTO, Takashi
 • SHIMIZU, Toru
 • SHINTANI, Tadahiko
 • TATEISHI, Kenji
 • TOMITA, Aika
 • YAMADA, Atsushi
 • YAMADA, Noriyuki
 • YOSHINO, Akira

Présence Africaine: Towards New Political and Cultural Perspectives

 • AIHARA, Ayako
 • HOSHINO, Moriyuki
 • MAJIMA, Ichiro
 • NAKAMURA, Takayuki
 • OGAWA, Ryo
 • SASAKI, Tasuku
 • SUNANO, Yukitoshi
 • YOSHIDA, Yutaka

Human Society in Evolutionary Perspectives (4)

 • ADACHI, Kaoru
 • FUNABIKI, Takeo
 • HANAMURA, Shun’kichi
 • ITOH, Noriko
 • KASUGA, Naoki
 • KITAMURA, Koji
 • KURODA, Suehisa
 • NAKAGAWA, Naofumi
 • NAKAMURA, Michio
 • NISHIE, Hitonaru
 • OMURA, Keiichi
 • SOGA, Toru
 • SPRAGUE, David S.
 • SUGIYAMA, Yuko
 • TAKENOSHITA, Yuji
 • TANAKA, Masakazu
 • TERASHIMA, Hideaki
 • UCHIBORI, Motomitsu
 • YAMAKOSHI, Gen

The Case-marking Systems in Ryukyuan: A Typological Survey

 • AOI, Hayato
 • ASO, Reiko
 • DAVIS, Christopher
 • HARADA, Soichiro
 • MATAYOSHI, Satomi
 • NAKAGAWA, Natsuko
 • NIINAGA, Yuto
 • SHIGENO, Hiromi
 • SHIMOJI, Michinori
 • SHIRATA, Rihito
 • TOHYAMA, Nana

Typological Study on “Altaic-type” Languages.

 • ASO, Reiko
 • BAEK, Sangyub
 • CHAE, Heekyung
 • EBATA, Fuyuki
 • EBINA, Daisuke
 • JIN, Gang
 • KAJI, Hiromi
 • KAZAMA, Shinjiro
 • MATSUMOTO, Ryo
 • SHIMOJI, Michinori
 • SYURYUN, Arzhaana
 • UMETANI, Hiroyuki
 • YOSHIMURA, Taiki
 • YOSHIOKA, Noboru

Semantics of Discourse Particles in East and Southeast Asian Languages

 • DAVIS, Christopher
 • HARA, Yurie
 • ITO, Satomi
 • KAUFMANN, Magdalena
 • KAUFMANN, Stefan
 • McCREADY, Eric
 • NAGAYA, Naonori
 • NOMOTO, Hiroki
 • OSHIMA, David Y.
 • SOH, Hooi Ling
 • TAKAHASHI, Kiyoko
 • TAKUBO, Yukinori
 • TANCREDI, Christopher
 • VANDER KLOK, Jozina
 • WINTERSTEIN, Gregoire
 • YAMADA, Masahiro
 • ZIMMERMANN, Malte

Studies in Asian Geolinguistics

 • ENDO, Mitsuaki
 • FUKAZAWA, Mika
 • FUKUSHIMA, Chitsuko
 • IWATA, Ray
 • KISHIE, Shinsuke
 • KONDO, Mika
 • KURABE, Keita
 • MATSUMOTO, Ryo
 • NAGATO, Yoichi
 • NAKAI, Seiichi
 • NISHIMOTO, Noa
 • SHIMIZU, Masaaki
 • SHIRAI, Satoko
 • SHIRAISHI, Hidetoshi
 • SUZUKI, Hiroyuki
 • TEERAROJANARAT, Sirivilai
 • UEYA, Takashi
 • YAGI, Kenji


Copyright © 2010 Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. All Rights Reserved.