ILCAA Home > Staff > Joint Researchers
Font Size : [Larger] [Medium] [Smaller]

Joint Researchers

Members of ILCAA’s “Joint Research Projects (General Type)” are all affiliated with ILCAA as “Joint Researchers”; 350 to 400 researchers within Japan and across the world are associated with the Institute in this manner.


Participating project name:

Archiving Fieldwork Materials of the Ainu Language: an Interdiciplinary Research (2)

 • OKUDA, Osami
 • FUKAZAWA, Mika
 • KAKEHAT, Kazuya
 • KIKUCHI, Hideaki
 • KOBAYASHI, Miki
 • KOJIMA, Kyoko
 • NAKAGAWA, Hiroshi
 • SAKAGUCHI, Ryo
 • TADAGAWA, Leo
 • TAKAHASHI, Yasushige
 • YAMADA, Shintaro
 • YOSHIKAWA, Yoshimi

A sociolinguistic study of heritage languages and ethnic identities of migrants

 • ARAI, Yasuhiro
 • HAYASI, Tooru
 • HIBIYA, Junko
 • HIRATAKA, Fumiya
 • LEE, Jae Ho
 • Maher, John C.
 • MATSUMOTO, Kazuko
 • OGOSHI, Naoki
 • OKUMURA, Akiko
 • Quintero García, Daniel
 • SAKURAMA, Mizuki
 • TANIGUCHI, Joy
 • YAMASHITA, Rika
 • YOSHIDA, Sachi

A new perspective on descriptive linguistics in Africa based on the translingual ecology

 • ABE, Maya
 • ABE, Yuko
 • FURUMOTO, Makoto
 • KAJI, Shigeki
 • KAMIYA, Toshiro
 • KAWACHI, Kazuhiro
 • KOGA, Kyoko
 • KOMORI, Junko
 • KUTSUKAKE, Sayaka
 • MAKINO, Yuka
 • MIYAZAKI, Kumiko
 • NAKAO, Shuichiro
 • Nassenstein, Nico
 • SHIOTA, Katsuhiko
 • Storch, Anne
 • WAKASA, Motomichi
 • YONEDA, Nobuko

Phonetic typology from cross-linguistic perspectives

 • LEE, Seunghun J.
 • ABE, Yuko
 • AOI, Hayato
 • Brunelle, Marc
 • Coetzee, Andries W.
 • KAWAHARA, Shigeto
 • NAKAO, Shuichiro
 • NAKAGAWA, Hiroshi
 • Patin, Cédric
 • Perkins, Jeremy
 • Sarmah, Priyankoo
 • UCHIHARA, Hiroto
 • UETA, Naoki
 • Villegas, Julián
 • YAMAMOTO, Kyosuke

Reconsideration of the tonal typology of Japonic languages

 • KUROKI, Kunihiko
 • MATSUKURA, Kohei
 • MIKI, Yosuke
 • NAKAZAWA, Kohei
 • SHIRATA, Rihito

Exploration into the Mechanism of Language Change and Variation through the Dialogue between Theoretical Linguistics, Linguistic Typology, and Quantitative Linguistics

 • OGAWA, Yoshiki
 • AOKI, Hirofumi
 • AOYAGI, Hiroshi
 • ISHIZAKI, Yasuaki
 • KISHIMOTO, Hideki
 • MAEDA, Masako
 • MIYAGAWA, So
 • NAMBU, Satoshi
 • NAWATA, Hiroyuki
 • SANO, Shinichiro
 • SATO, Yosuke
 • SHIMOJI, Michinori
 • SUGISAKI, Koji
 • TAKAHASHI, Yasunori
 • TANAKA, Tomoyuki
 • TOKIZAKI, Hisaki
 • YANAGI, Tomohiro
 • YONEDA, Nobuko

Studies in Asian and African Geolinguistics

 • ENDO, Mitsuaki
 • FUKAZAWA, Mika
 • FUKUSHIMA, Chitsuko
 • IWASA, Kazue
 • IWASAKI, Takamasa
 • KIMURA, Kimihiko
 • KISHIE, Shinsuke
 • KODAMA, Nozomi
 • KOMORI, Junko
 • MATSUMOTO, Ryo
 • NAGATO, Yoichi
 • NAKAGAWA, Hirosi
 • NAKAO, Shuichiro
 • ONO, Chikako
 • SHIMIZU, Masaaki
 • SUZUKI, Fumiki
 • SUZUKI, Hiroyuki
 • YOSHIOKA, Noboru

Construction of Method of Studies on Asian Scripts (2)

 • IWASA, Kazue
 • KUROSAWA, Naomichi
 • MACHIDA, Kazuhiko
 • MORI, Wakaha
 • NAGAI, Masakatsu
 • OCHIAI, Atsushi
 • OKADA, Kazuhiro
 • OKANO, Kenji
 • OTAKE, Masami
 • SASAHARA, Hiroyuki
 • SHIMIZU, Masaaki
 • YOSHIKAWA, Masayuki

Constructing a Theory of Tibetan and Himalayan Pastoral Culture—Based on systematic comparisons of folk vocabulary—

 • BESSHO, Yusuke
 • EBIHARA, Shiho
 • HIRATA, Masahiro
 • IWATA, Keisuke
 • KANO, Kazuo
 • Laxianjia
 • MIURA, Junko
 • NAGAOKA, Kei
 • Nantaijia
 • NISHIDA, Ai
 • ONODA, Shunzo
 • YAMAGUCHI, Takayoshi
 • Zhabu

Information Structure and the Grammar of Knowledge in Turkic Languages: Interface of Phonology, Morphosyntax and Semantics

 • AOYAMA, Kazuki
 • EBATA, Fuyuki
 • HAYASI, Tooru
 • HIDAKA, Shinsuke
 • HISHIYAMA, Yuto
 • JAKSHYLYK, Akmatalieva
 • KUBO, Tomoyuki
 • KURIBAYASHI, Yu
 • NITTA, Shiho
 • OHSAKI, Noriko
 • OKU, Masahiro
 • ÖZBEK, Aydın
 • SATO, Kumiko
 • SUGANUMA, Kentaro
 • SUGAHARA, Mutsumi
 • SYURYUN, Arzhaana
 • TEKMEN, Ayşe Nur
 • TSUKAMOTO, Hideki
 • YOSHIMURA, Taiki

Typological Study on “Altaic-type” Languages (2)

 • ASO, Reiko
 • BAEK, Sangyub
 • CHAE, Heekyung
 • EBATA, Fuyuki
 • EBINA, Daisuke
 • HAYATA, Suzushi
 • KAJI, Hiromi
 • KAZAMA, Shinjiro
 • KUROSHIMA, Norifumi
 • LI, Linjing
 • MATSUMOTO, Ryo
 • OSANAI, Yuko
 • SHIMOJI, Michinori
 • UMETANI, Hiroyuki
 • WANG, Haibo
 • YOSHIMURA, Taiki
 • YOSHIOKA, Noboru

A Typological Study of the Areal Lexicon of Mainland Southeast Asia

 • HAYASHI, Norihiko
 • ITO, Yuma
 • KATO, Atsuhiko
 • KATO, Takashi
 • OTSUKA, Kosei
 • SHINTANI, Tadahiko
 • SHIRAI, Satoko
 • TOMIOKA, Yutaka
 • TOMITA, Aika
 • YAMADA, Atsushi

Typological Study of Microvariation in Bantu (2)

 • ABE, Maya
 • ABE, Yuko
 • BOSTOEN, Koen
 • FURUMOTO, Makoto
 • GIBSON, Hannah
 • GUÉROIS, Rozenn
 • KADOYA, Masaaki
 • KAJI, Shigeki
 • KOMORI, Junko
 • LEE, Seunghun
 • MAKINO, Yuka
 • MARTEN, Lutz
 • MIYAZAKI, Kumiko
 • MORIMOTO, Yukiko
 • WAKASA, Motomichi
 • YONEDA, Nobuko

Research on Social Cognition Based on SCOPIC: the Social Cognition Parallax Interview Corpus

 • ARKA, I Wayan
 • BARTH, Danielle
 • EVANS, Nicholas
 • INAGAKI, Kazuya
 • KIMOTO, Yukinori
 • NARROG, Heiko
 • NOMOTO, Hiroki
 • ONO, Hitomi
 • PRATIWI, Desak Eka
 • RHEE, Seongha
 • Yanti
 • YOKOYAMA, Akiko

Global Youth Dynamics and ‘reality’ negotiation in Eastern Africa

 • DAIMON, Midori
 • GEORGINA, Seera
 • HAGIWARA, Takuya
 • HANABUCHI, Keiya
 • HASHIMOTO, Eri
 • KARUSIGARIRA, Ian
 • KINYUA, Laban Kithinji
 • KONDO, Yukiko
 • MURAHASHI, Isao
 • OTANI, Takuma
 • SHIRAISHI, Soichiro

Reconsideration on Death: Anthropological Explorations on the Actuality of life

 • ISONO, Maho
 • KAGAYA, Mari
 • KIM, Satbyul
 • KURODA, Suehisa
 • IWA, TomokoN
 • TANAKA, Daisuke
 • TOSA, Keiko

An Interdisciplinary Study on Performing Arts in the Time of COVID-19

 • ABE, Takeshi
 • KAMINO, Chie
 • MAEHARA, Emi
 • MASUNO, Ako
 • MUTO, Daisuke
 • NAGAMINE, Ryoko
 • OOTA, Misako
 • OSHIO, Satomi
 • SUZUKI, Masataka
 • TAKEMURA, Yoshiaki

Multi-disciplinary Study on the Interactions between Islamism and Socio-cultural Factors in Southeast Asia-Transnational Networks and Local Responses

 • ARAI, Kazuhiro
 • BAHARUDDIN, Shamsul Amri
 • BURHANI, Ahmad Najib
 • FUKUSHIMA, Yasuhiro
 • IMAIZUMI, Shinya
 • KANEKO, Nao
 • KONO, Takeshi
 • KURODA, Keiko
 • MORI, Masami
 • NISHIKIDA, Aiko
 • OGAWA, Hisashi
 • SAEKI, Natsuko
 • SHEIKH AHMAD, Omar Farouk
 • SHIOYA, Momo
 • SUGAHARA, Yumi
 • SUZUKI, Nobutaka
 • TSUBOI, Yuji
 • TOMIZAWA, Hisao
 • WAZAKI, Seika
 • YAMAGUCHI, Motoki

Emotional Moments of Social Changes/Movements in South Asia

 • AWAYA, Toshie
 • HAGITA, Hiroshi
 • IDA, Katsuyuki
 • KIMURA, Makiko
 • KOMAKI, Sachiyo
 • KOMATSU, Hisae
 • NAKAMIZO, Kazuya
 • NIWA, Kyoko
 • OSHIKAWA, Fumiko
 • SATO, Seika
 • SUZUKI, Maya
 • TAGUCHI, Yoko
 • YAGI, Yuko
 • YAMADA, Keiko

Comparative Ethnographical Study on the Dynamisme of Debt

 • FUKADA, Juntaro
 • IKOMA, Miki
 • KAWANO, Masaharu
 • KIMURA, Shuhei
 • MARUYAMA, Junko
 • MATSUMURA, Keiichiro
 • MINOO, Arihiro
 • NAKAGAWA, Osamu
 • NAKAYAMA, Chikako
 • OGAWA, Sayaka
 • SAGAWA, Toru
 • SAKAI, Takashi
 • SAKUMA, Yutaka
 • SUZUKI, Yuki

Archival study on fiscal administration of holy shrines in Muslim societies: A case of the Safavid shrine in Iran (2)

 • WATABE, Ryoko
 • NINOMIYA, Ayako
 • ONO, Hiroshi
 • SUGIYAMA, Masaki
 • SUGIYAMA, Ryuichi
 • TAKAGI, Sanae
 • YAJIMA, Yoichi
 • YAMAGUCHI, Akihiko

Designing Spacio-Temporal Database in Asia

 • HARA, Syoichiro
 • KATO, Shinsaku
 • LIAO, Hsiung-Ming
 • MIZUSHIMA, Tsukasa
 • SEKINO, Tatsuki

Transition and Interaction among Modern Muslim Intellectuals

 • AISHIMA, Hatsuki
 • IWAKURA, Ko
 • KOBAYASHI, Amane
 • OKAZAKI, Hiroki
 • TAKAO, Kenichiro
 • WATANABE, Shoko
 • WAZAKI, Seika
 • YAMANE, So
 • YOKOTA, Takayuki

The new boundary-crossing approach on Ancient Chinese Slip and Tablet Documents (4): Putting Daily Business of the Qin State Regional Administration under the Microscope

 • AOKI, Shunsuke
 • HAFNER (SUEYASU), Arnd Helmut
 • IIDA, Sachiko
 • ISHIHARA, Ryohei
 • KATANO, Ryutaro
 • MATSUSHIMA, Tatsuma
 • MEGURO, Kyoko
 • MOMIYAMA, Akira
 • OTSUKA, Hironobu
 • SUMIYA, Tsuneko
 • SUZUKI, Naomi
 • WASHIO, Yuko
 • WATANABE, Hideyuki

The Visualization of the History and Historical Space of the Middle East: Sharing Knowledge in the Digital Age

 • ARAI, Kazuhiro
 • FUKAMI, Naoko
 • GOTO, Yutaka
 • ITO, Takao
 • KAMEYA, Manabu
 • KATO, Hiroshi
 • MALLETT, Alexandar
 • MISAWA, Nobuo
 • NAKAMURA, Satoru
 • NOGUCHI, Maiko
 • OTA, Tsukada Erina
 • ROMANOV, Maxim
 • SOLIMAN, Mohamed
 • SHINODA, Tomoaki
 • SHIRATANI, Nozomi
 • UEDA, Akira
 • YOSHIMURA, Takenori

Rethinking History of Agriculture and Rural Society in Africa (2): From the Viewpoint of Indigenous Agricultural Revolution

 • ADACHI, Taro
 • ANKEI, Takako
 • FUKAZAWA, Hideo
 • FUJIMOTO, Takeshi
 • FUJIOKA, Yuichiro
 • IKEGAMI, Koichi
 • ISHIYAMA, Shun
 • KOMATSU, Kaori
 • MATSUDA, Masahiko
 • MURAO, Rumiko
 • OYAMA, Shuichi
 • SAKANASHI, Kenta
 • SATO, Chizuko
 • SATO, Yasuaki
 • SUEHARA, Tatsuro
 • SUGIMURA, Kazuhiko
 • SUGIYAMA, Yuko
 • TANAKA, Toshikazu
 • TSURUTA, Tadasu

Formation of the Indic World: From the Perspective of Frontiers

 • ACHARAYA, Diwakar
 • FURUI, Ryosuke
 • INABA, Minoru
 • KOBAYASHI, Ryosuke
 • MIYAMOTO, Ryouichi
 • OKITA, Kiyokazu
 • SHIN, Jae-Eun
 • TAKASHIMA, Jun
 • TAK, Toru
 • TORIYA, Masato
 • YOKOCHI, Yuko
 • YOSHIMIZU, Chizuko

Historical Narratives and the Utilization of the Past in Modern Central Eurasia

 • AKIYAMA, Tetsu
 • BROPHY, David
 • ISOGAI, Masumi
 • KIMURA, Satoru
 • NAGAMINE, Hiroyuki
 • NAGANAWA, Norihiro
 • NAGANUMA, Hideyuki
 • ONO, Ryosuke
 • ONUMA, Takahiro
 • SHIOYA, Akifumi

Transformation and Revival of the Legitimacy in Modern Arab Monarchies in Rivalry with Islamism

 • HORINUKI, Koji
 • ISHIGURO, Hirotake
 • KHASHAN, Hilal
 • MAGHRAOUI, Driss
 • MURAKAMI, Takuya
 • NISHIKIDA, Aiko
 • SHIRATANI, Nozomi
 • ZERHOUNI, Salouai

Transformation of Religions Reflected in Javanese and Other Texts from Southeast Asia: the Roles and Strategies of States in the Process of Islamization

 • AOYAMA, Toru
 • ARAI, Kazuhiro
 • FATHURAHMAN, Oman
 • FUKAMI, Sumio
 • KURODA, Keiko
 • MIYAZAKI, Koji
 • NINOMIYA, Ayako
 • SHINE, Toshihiko
 • SHIOZAKI (KUSHIMOTO), Hiroko
 • SUGAHARA, Yumi
 • TOMITA, Akatsuki
 • TONAGA, Yasushi
 • VAN DER MOLEN, Willem
 • YAMANE, So
 • YAMASAKI, Miho
 • YOSHIMOTO, Yasuko


Copyright © 2010 Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. All Rights Reserved.