ILCAA Home > Staff > Past Resarch Staff
Font Size : [Larger] [Medium] [Smaller]

Past Resarch Staff

 • ARAI, Kazuhiro 2006 - 2008
 • BHASKARARAO, Peri 1995 - 2011
 • DANIELS, Christian Ashley 1991 - 2014
 • FUKAZAWA, Hideo 1993 - 2020
 • FUKUI, Katsuyoshi 1973 - 1976
 • HAFNER (SUEYASU), Arnd Helmut 2001 - 2018
 • HANEDA, Koichi 1975 - 2007
 • HARA, Tadahiko 1966 - 1990
 • HASHIMOTO, Mantaro 1970 - 1987
 • HAYASI, Tooru 1984 - 1997
 • HIEDA, Osamu 2006 - 2015
 • HINO, Shun'ya 1967 - 1995
 • HONDA, Hiroshi 1996 - 2002
 • IIJIMA, Shigeru 1970 - 1988
 • IKEHATA, Setsuho 1981 - 2002
 • ISHIGAKI, Yukio 1965 - 1983
 • ISHII, Hiroshi 1973 - 2006
 • ITAGAKI, Yuzo 1966 - 1972
 • ITO, Chiyuki 2002 - 2022
 • KAGAYA, Ryohei 1973 - 2006
 • KAJI, Shigeki 1979 - 2004
 • KAMIOKA, Kohji 1973 - 2001
 • KARASHIMA, Noboru 1967 - 1974
 • KARIYA, Kota 2012 - 2021
 • KAWABE, Toshio 1964 - 1977
 • KAWADA, Junzo 1976 - 1997
 • KIKUZAWA, Ritsuko 1995 - 2005
 • KITAMURA, Hajime 1964 - 1986
 • KUMAKURA, Wakako 2018 - 2022
 • KURIHARA, Hirohide 1987 - 2022
 • KURIMOTO, Eisei 1987 - 1992
 • MACHIDA, Kazuhiko 1994 - 2017
 • MAJIMA, Ichiro 1992 - 2015
 • MAOTANI, Sakae 1973 - 1974
 • MATSUMURA, Kazuto 1983 - 1995
 • MATSUSHITA, Shuji 1967 - 2005
 • MIKI, Wataru 1972 - 1985
 • MINEGISHI, Makoto 1987 - 2021
 • MIO, Yuko 1990 - 2015
 • MIYAZAKI, Koji 1984 - 2016
 • MIZUSHIMA, Tsukasa 1979 - 1997
 • MORI, Mikio 1968 - 2002
 • MORINO, Tsuneo 1965 - 1995
 • NAGAHARA, Yoko 2001 - 2013
 • NAGATA, Yuzo 1971 - 1995
 • NAGAZUMI, Akira 1967 - 1971
 • NAITO, Masao 1969 - 2002
 • NAKAJIMA, Motoki 1969 - 2002
 • NAKAMI, Tatsuo 1984 - 2017
 • NAKAMURA, Heiji 1965 - 1994
 • NAKANO, Akio 1967 - 1999
 • NAKATANI, Hideaki 2004 - 2012
 • NAKAZAWA, Shin'ichi 1983 - 1993
 • NARA, Tsuyoshi 1964 - 1995
 • NEMOTO, Kei 1990 - 2007
 • NISHIKIDA, Aiko 2010 - 2019
 • NISHIO, Tetsuo 1990 - 1996
 • ODA, Jun’ichi 1991 - 2020
 • OGAWA, Ryo 1997 - 2008
 • OHTSUKA, Kazuo 2005 - 2009
 • OKA, Masao 1964 - 1972
 • OKADA, Hidehiro 1966 - 1993
 • OYE, Takao 1966 - 1995
 • SAKAMOTO, Yasuyuki 1965 - 1997
 • SAKUMA, Yutaka 2013 - 2019
 • SHIBANO, Kohji 1998 - 2018
 • SHIBATA, Takeshi 1965 - 1968
 • SHIMIZU, Kousuke 1977 - 1982
 • SHINMEN, Yasushi 1990 - 2000
 • SHINTANI, Tadahiko 1977 - 2010
 • TAKACHIO, Hitoshi 1976 - 2011
 • TAKASHIMA, Jun 1992 - 2019
 • TANABE, Akio 1994 - 1997
 • TOKUNAGA, Yasumoto 1972 - 1974
 • TOMIKAWA, Morimichi 1964 - 1986
 • TOYOSHIMA, Masayuki 1996 - 2013
 • TSUCHIDA, Shigeru 1970 - 1980
 • TSUDA, Kohji 2010 - 2012
 • TSUJI, Nobuhisa 1975 - 1988
 • UCHIBORI, Motomitsu 1999 - 2005
 • UMEDA, Hiroyuki 1965 - 1994
 • YABU, Shiro 1969 - 1982
 • YAJIMA, Hikoichi 1966 - 2002
 • YAMAGUCHI, Masao 1965 - 1994
 • YAMAMOTO, Yuji 1973 - 1983
 • YOSHIZAWA, Seiichiro 1995 - 2001
 • YUKAWA, Yasutoshi 1971 - 1989


Copyright © 2010 Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. All Rights Reserved.