Jataka Terra Cotta Tablets of West Hpetleik Temple area A,B,C,D; area E,F,G,H,I,J; area K,L,M,N; area O,P,Q,R.
to East Hpetleik area A,B,C,D; area E,F,G,H; area I,J,K,L,M,N,O,P.   to Jataka title list


Area K


 

 
dubbaca
116

 
vaTTaka
118

 

 

 

 

 
amba
124

 

 

 

 
kaamaniita
228

 

 
upaahana
?231
viiNaaguNa
232
vikaNNaka
233
asitaabhuu
234
vacchanakha
235
babbu
?(1)37

 
ekapada
23(8)

 
mahaapiGgala
240
sabbadaaThi
(241)

 

Area L

aggikabhaaradvaaja
129

 

 

 
ghataasana
133

 

 

 

 
godha
138
ubhatobhaTTha
139
kaaka
140
godha
141

 
virocana
143
guttila
243

 
muulapariyaaya
245
baalovaada
246
paadaJjali
247

 
saalaka
249
kapi
250
saGkapparaaga
251
tilamuTThi
252
maNikaNTha
253
kuNDakakucchisindhava
254
suka
255
jaruudapaana
256

 

Area M


 
nacca
32
sammodamaana
33
sakuNa
(34)
tittira
(35)
baka
(36)
nanda
(37)

 

 
khadiraGgaara
(40)
losaka
41
kapota
42
mandhaatu
258
tiriiTavaccha
259
duuta
2(6)0
paduma
261

 
cuuLapalobhana
263
mahaapanaada
264
khurappa
265

 
kakkaTaka
267
aaraamaduusaka
268
sujaata
269

Area N


 

 
uluuka
270

 

 

 

 

 

 
romaka
(277)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
maNisuukara
285

 

 

 

 
Jataka Terra Cotta Tablets of West Hpetleik Temple area A,B,C,D; area E,F,G,H,I,J; area K,L,M,N; area O,P,Q,R.
to East Hpetleik area A,B,C,D; area E,F,G,H; area I,J,K,L,M,N,O,P.   to Jataka title list


Copyright(C)2002-2003, Hideo SAWADA,ILCAA,TUFS. All Rights Reserved.