Jataka Terra Cotta Tablets of East Hpetleik Temple area A,B,C,D; area E,F,G,H; area I,J,K,L,M,N,O,P.
to West Hpetleik area A,B,C,D; area E,F,G,H,I,J; area K,L,M,N; area O,P,Q,R.   to Jataka title list


Area E


 
duraajaana
(6)4
anabhirati
65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dadhivaahana
18(6)

 

 

 

 
ruhaka
191

 
cuuLapaduma
(193)

 

 

 
mittaamitta
(1)97

 

 

 

 

 
pucimanda
311

 
khantivaadii
31(3)
lohakumbhii
314

 

 

 

 

 

 

 

 
brahmadatta
323

 

 

 

 
samugga
436
puutimaMsa
437
daddara
438
catudvaara
439
kaNha
440

 

 
cuuLabodhi
443

 

 

 

Area F


 

 

 

 

 

 

 

 
siilaviimaMsa
(86)

 

 

 

 

 
bandhanaagaara
201

 

 
viiraka
204

 

 

 
susumaara
(208)

 

 

 

 
bharu
(213)

 
cammasaaTaka
32(4)
godharaaja
325
kakkaaru
326
kaakavatii
3(27)

 

 

 

 

 

 

 
jambuka
335

 

 
takkala
446

 
kukkuTa
448
maTThakuNDalii
449

 

 

 

 

 

 

 

 
udayabhadda
(458)

 

Area G


 

 

 

 
telapatta
(96)

 
kuuTavaaNija
(98)

 

 

 

 
veri
(103)

 

 

 

 

 

 
seggu
2(17)

 

 

 

 

 

 

 
kosiya
?(226)

 

 

 

 

 
thusa
33(8)

 

 

 
vaanara
(342)

 

 

 

 
ayakuuTa
347

 

 

 

 

 

 
yudhaJjaya
460

 
saMvara
(4)62
suppaaraka
463

 

 

 

 

 
mahaakaNha
469

 
meNDakapaJha
471
mahaapaduma
47(2)

 

 

 

Area H


 

 
sabbasaMhaarakapaJha
110

 

 

 
mitacinti
(114)
anusaasika
(115)

 

 
vaTTaka
118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vigaticcha
244

 

 
ghaTa
355

 

 

 

 

 

 

 

 
khajjopanaka
36(4)

 
gumbiya
(366)
saaLiya
367
tacasaara
(368)
javanahaMsa
47(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mahaa-ukkusa
486

 
bhisa
(488)

 

 
Jataka Terra Cotta Tablets of East Hpetleik Temple area A,B,C,D; area E,F,G,H; area I,J,K,L,M,N,O,P.
to West Hpetleik area A,B,C,D; area E,F,G,H,I,J; area K,L,M,N; area O,P,Q,R.   to Jataka title list


Copyright(C)2002-2003, Hideo SAWADA,ILCAA,TUFS. All Rights Reserved.