Jataka Terra Cotta Tablets of East Hpetleik Temple area A,B,C,D; area E,F,G,H; area I,J,K,L,M,N,O,P.
to West Hpetleik area A,B,C,D; area E,F,G,H,I,J; area K,L,M,N; area O,P,Q,R.   to Jataka title list


Area A


 

 
serivavaaNija
(3)
cuuLaseTThi
4

 
devadhamma
6

 

 
maghadeva
(9)

 

 
lakkhaNa
(11)
kaNDi
(13)
vaatamiga
(14)

 

 

 

 
kaTaahaka
(125)

 
biLaaravata
128

 
aggikabhaaradvaaja
(129)

 

 

 
ghataasana
(133)
jhaanasodhana
134
candaabha
135
suvaNNahaMsa
136

 

 

 
paadaJjali
247
kiMsukopama
248
saalaka
249
kapi
250

 

 

 

 
suka
255
gaamaNicanda
257
gaamaNicanda
257
mandhaatu
258
tiriiTavaccha
259
duuta
260
paduma
261

 
palaasa
370
diighiitikosala
371
migapotaka
372
muusika
(373)

 
kapota
(375)
avaariya
376
setaketu
(377)

 
neru
379
aasaGka
380
migaalopa
381
sirikaaLakaNNi
3(8)2

 
dhammadhaja
384

Area B

maaluta
17

 
aayaacitabhatta
19

 
kuruGgamiga
(21)

 
gojaaniyasindhava
23
aajaJJa
24
tittha
(25)
mahiLaamukha
26
mahiLaamukha
26
abhiNha
27
nandivisaala
28
kaNha
(29)

 

 

 

 

 

 

 

 
raadha
14(5)
samuddakaaka
146
puppharatta
147

 
ekapaNNa
149
saJjiiva
150
raajovaada
151

 
suukara
15(3)

 

 

 
mahaapanaada
264
khurappa
265
vaataggasindhava
(266)
kakkaTaka
267
aaraamaduusaka
268
sujaata
(269)
uluuka
270
udapaanaduusaka
271
vyaggha
272
kacchapa
(273)
lola
274
rucira
275
garudhamma
(276)
romaka
277

 

 
suuci
387
tuNDila
388
suvaNNakakkaTaka
389
mayhaka
390
vijjaadhara
(391)

 

 

 
paaraavata
(3)95
kukku
396
manoja
(397)
sutanu
398

 
dabbapuppha
400

Area C


 
sammodamaana
(33)
maccha
34

 

 

 
baka
38
nanda
(39)

 

 

 

 

 
rohiNi
(45)

 

 

 

 
guNa
(157)

 

 

 
indasamaanagotta
161
santhava
162

 

 

 

 

 

 
araka
169
kakaNTaka
170
mahiMsaraaja
278
satapatta
279

 
abbhantara
281
seyya
282
vaDDhakiisuukara
(283)
siri
284

 
saaluuka
286

 

 

 

 
suraaghaTa
291

 
kaayanibbinda
293
paNNaka
401
sattubhasta
402
aTThisena
403

 
baka
(405)
gandhaara
406
mahaakapi
(407)
kumbhakaara
40(8)

 

 

 
koTasimbali
(412)
dhuumakaari
(413)

 
kummaasapiNDi
415

 

Area D


 

 
dummedha
(50)

 
cuuLajanaka
52
puNNapaati
53
kiMphala
54

 

 

 

 

 

 

 
aNDabhuuta
62
kalyaaNadhamma
(1)71
daddara
(172)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
saGgaamavacara
(182)

 
giridatta
(184)

 

 

 

 
kaamavilaapa
29(7)

 

 

 

 

 

 
daddara
304

 

 
palaasa
307

 
-
(417)
aTThasadda
418
sulasaa
419

 

 
cetiya
422
indriya
423
aaditta
424

 
diipi
426

 

 

 

 

 
Jataka Terra Cotta Tablets of East Hpetleik Temple area A,B,C,D; area E,F,G,H; area I,J,K,L,M,N,O,P.
to West Hpetleik area A,B,C,D; area E,F,G,H,I,J; area K,L,M,N; area O,P,Q,R.   to Jataka title list


Copyright(C)2002-2003, Hideo SAWADA,ILCAA,TUFS. All Rights Reserved.